Misiunea Ortodoxa Romana Sfantul Ioan Evanghelistul din Charlotte, NC SaintJohnRo.org - Misiunea Ortodoxa Romana Sfantul Ioan Evanghelistul Charlotte, NC -- Romanian Orthodox Mission Saint John the Evangelist from Charlotte, NC
Acasa  |  Sf. Ioan Botezatorul  |  Program Liturgic   |  Evenimente  |  Calendar  |  Forum   |  Contacte


Misiunea Noastra
Consiliu Parohial
Program Liturgic
Evenimente
Galerie Foto
Preot Paroh
Scurt Istoric

Capela Online
Carti Audio
Filme Ortodoxe
Rugaciuni
Acatiste
Cantari

Credinta Noastra
Cuvinte De Folos
Mic Catehism

Alte Link-uri

Biblioteca Online
Sfintele Taine
Spovedanie
Harta SiteDonatii Online

Utilitazor nou?    Ai uiat parola?
Autentificare Email   

Rugăciunile de mulțumire după dumnezeiasca împărtășanie

RUGACIUNE DE MULTUMIRE DUPA DUMNEZEIASCA IMPARTASANIE


Stihuri de îndemn:

După ce vei primi împărtăsirea sfântă
A făcătoarelor de viată Daruri,
Laudă adu si multumire mare,
Si cu căldură Domnului te roagă:
Slavă Tie, Doamne! Slavă Tie, Doamne!
Slavă Tie, Dumnezeului nostru!

Apoi următoarele rugăciuni:


Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare

Multumesc Tie, Doamne, Dumnezeul meu, că nu m-ai lepădat pe mine, păcătosul, ci părtas a fi Sfintelor Tale Taine m-ai învrednicit. Multumesc Tie că pe mine, nevrednicul, a mă împărtăsi cu Preacuratele Tale Daruri m-ai învrednicit. Ci, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Care pentru noi ai murit si ai înviat si ai dăruit nouă aceste înfricosătoare si de viată făcătoare Taine, spre binefacerea si sfintirea sufletelor si a trupurilor noastre, dă să-mi fie si mie acestea spre tămăduirea sufletului si a trupului, spre izgonirea a tot potrivnicul, spre luminarea ochilor inimii mele, spre împăcarea sufletestilor mele puteri, spre credintă neînfruntată, spre dragoste nefătarnică, spre desăvârsirea întelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har si spre dobândirea împărătiei Tale. Ca, întru sfintenia Ta, cu acestea fiind păzit, să pomenesc harul Tău pururea si să nu mai viez mie, ci Tie, Stăpânului si Binefăcătorului nostru. Si asa, iesind dintru această viată întru nădejdea vietii celei vesnice, să ajung la odihna cea de-a pururea, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă si dulceata cea fără de sfârsit a celor ce văd frumusetea cea nespusă a fetei Tale. Că Tu esti dorirea cea adevărată si veselia cea nespusă a celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, si pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin.


Altă rugăciune a Sfântului Vasile cel Mare

Stăpâne, Hristoase Dumnezeule, Împăratul veacurilor si Făcătorul tuturor, multumesc Tie pentru toate bunătătile câte mi-ai dat mie si pentru împărtăsirea cu Preacuratele si de viată făcătoarele Tale Taine. Deci, mă rog Tie, Bunule si Iubitorule de oameni, păzeste-mă sub acoperământul Tău si sub umbra aripilor Tale, si-mi dăruieste, până la suflarea cea mai de pe urmă, cu cuget curat si cu vrednicie, să mă împărtăsesc cu Sfintele Tale Taine, spre iertarea păcatelor si spre viata de veci. Că Tu esti Pâinea vietii, Izvorul sfintirii, Dătătorul bunătătilor, si Tie slavă înăltăm, împreună si Părintelui si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.


Rugăciunea Sfântului Simeon Metafrastul

Cel ce de bunăvoie mi-ai dat mie spre hrană Trupul Tău, foc fiind, care arde pe cei nevrednici, să nu mă arzi pe mine, Făcătorul meu, ci mai vârtos intră în alcătuirea mădularelor mele si întru toate încheieturile, în rărunchi si în inimă, si arde spinii tuturor păcatelor mele; curăteste-mi sufletul; sfinteste-mi gândurile si oasele; numărul deplin al celor cinci simturi îl luminează; peste tot mă pătrunde cu frica Ta; pururea mă acoperă si mă apără si mă păzeste de tot lucrul si cuvântul pierzător de suflet; curăteste-mă, spală-mă si mă îndreptează; întelepteste-mă si mă luminează; arată-mă locas numai al Duhului Tău si să nu mai fiu sălas păcatului, ci Tie casă, prin primirea Împărtăsaniei. Ca de foc să fugă de mine tot lucrul rău, toată patima. Rugători aduc pentru mine pe toti sfintii, pe mai-marii cetelor celor fără de trup, pe Înaintemergătorul Tău, pe înteleptii Apostoli, si cu acestia si pe Preacinstita si Preacurata Maica Ta, ale căror rugăciuni primeste-le, Milostive Hristoase al meu, si pe mine, slujitorul Tău, fiu al luminii mă fă; că Tu Însuti esti, Bunule, sfintirea si luminarea sufletelor noastre si Tie, după cuviintă, ca unui Dumnezeu si Stăpân, toti slavă Îti înăltăm în toate zilele. Amin.


Rugăciunea Sfântului Chiril al Alexandriei


Trupul Tău cel sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viata de veci, si Sângele Tău cel scump, spre iertarea păcatelor. Si să-mi fie mie Împărtăsania aceasta spre bucurie, spre sănătate si spre veselie. Si la înfricosătoarea si a doua venire a Ta, învredniceste-mă pe mine, păcătosul, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale si ale tuturor sfintilor Tăi. Amin.

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:

Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, care esti lumina întunecatului meu suflet, nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâierea si bucuria mea, multumesc tie, că m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul, să fiu părtas Preacuratului Trup si Scumpului Sânge al Fiului tău. Ci tu, care ai născut Lumina cea adevărată, luminează-mi ochii cei întelegători ai inimii. Ceea ce ai născut Izvorul nemuririi, înviază-mă pe mine, cel omorât de păcat. Ceea ce esti Maica iubitoare de milostivire a Dumnezeului celui milostiv, miluieste-mă si dă umilintă si zdrobire inimii mele si smerenie gândurilor mele si ridicare din robia cugetelor mele. Si mă învredniceste, până la sfârsitul vietii, fără de osândă să primesc sfintirea Preacuratelor Taine, spre tămăduirea sufletului si a trupului. Si-mi dă, Stăpână, lacrimi de pocăintă si de mărturisire, ca să te laud si să te măresc pe tine în toate zilele vietii mele, că binecuvântată si preamărită esti în veci. Amin.

Apoi:

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea fetei tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea neamurilor si slavă poporului Tău Israel.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curăteste păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează si vindecă neputintele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieste (de trei ori).

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care esti în ceruri, sfintească-Se numele Tău, vie împărătia Ta, fie voia Ta, precum în cer asa si pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi si ne iartă nouă greselile noastre, precum si noi iertăm gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveste de cel rău. Că a Ta este împărătia, puterea si slava, a Tatălui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin