Misiunea Ortodoxa Romana Sfantul Ioan Evanghelistul din Charlotte, NC SaintJohnRo.org - Misiunea Ortodoxa Romana Sfantul Ioan Evanghelistul Charlotte, NC -- Romanian Orthodox Mission Saint John the Evangelist from Charlotte, NC
Acasa  |  Sf. Ioan Botezatorul  |  Program Liturgic   |  Evenimente  |  Calendar  |  Forum   |  Contacte


Misiunea Noastra
Consiliu Parohial
Program Liturgic
Evenimente
Galerie Foto
Preot Paroh
Scurt Istoric

Capela Online
Carti Audio
Filme Ortodoxe
Rugaciuni
Acatiste
Cantari

Credinta Noastra
Cuvinte De Folos
Mic Catehism

Alte Link-uri

Biblioteca Online
Sfintele Taine
Spovedanie
Harta SiteDonatii Online

Utilitazor nou?    Ai uiat parola?
Autentificare Email   

Indreptar de Spovedanie


ÎNDREPTAR DE SPOVEDANIE


PORUNCA IUBIRII:
“Sa iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea acesteia: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22, 37-38).

SĂ IUBEŞTI PE DUMNEZEU.
În această poruncă se cuprind primele patru Porunci din Decalog.

PORUNCA I :
“EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL TĂU, SĂ NU AI ALŢI DUMNEZEI AFARĂ DE MINE!”

Mărturiseşte dacă ai facut următoarele păcate :
• n-am iubit pe Dumnezeu din tot sufletul meu şi din toată puterea mea, ca fiind Creatorul şi Ocrotitorul meu;
• n-am crezut în Dumnezeu. Am fost ateu;
• am scris, am vorbit şi am susţinut că nu este Dumnezeu. M-am unit şi am susţinut pe atei. Nu i-am mustrat;
• am avut îndoieli de credinţă;
• am crezut în idoli;
• nu mi-am pus toată încrederea în Dumnezeu;
• n-am cinstit pe Dumnezeu, Biserica Sa, Sfinţii Săi după cuviinţă;
• n-am consacrat lui Dumnezeu cele mai alese simţăminte, gânduri şi fapte, cum i s-ar cuveni;
• am crezut în soartă, în noroc şi nu în Pronie, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu;
• m-am încrezut în mine şi în forţele mele şi nu în Dumnezeu, dupa cum e scris că, spre sfârşitul lumii oamenii se vor face pe sine dumnezei ;
• mi-a plăcut să fiu laudat, să fiu dictator, să mi se plece lumea, deşi tot ce am e de la Dumnezeu ;
• n-am mărturisit şi nu ştiu CREZUL ;
• n-am citit Sfintele Scripturi şi nu cunosc Poruncile Domnului, n-am învăţat religie deşi ştiu să citesc şi am citit multe cărţi;
• n-am crezut în Sfânta Treime, în Rai şi iad, în judecata obştească, în învierea morţilor, în Sfintele Taine;
• am ispitit pe Dumnezeu, cerând minuni şi semne fără să fie de trebuinţă;
• am citit cărţi eretice sau pornografice;
• am vândut sau cumpărat harul lui Dumnezeu cu bani;
• am tăgăduit că sunt creştin şi cred în Dumnezeu ;
• n-am ajutat Biserica şi n-am adus daruri din cele ce mi-a dat Dumnezeu;
• n-am mulţumit lui Dumnezeu pentru darurile Sale;
• am judecat, am urât, m-am ridicat împotriva lui Dumnezeu ;
• m-am împărtăşit fără să cunosc bine învăţăturile lui Iisus şi fără pocăintă;
• mi-am pierdut nădejdea în Dumnezeu;
• am crezut greşit că oricât aş păcătui, Dumnezeu mă iartă şi fără să mă îndrept;
• am hotărât să păcătuiesc până voi putea apoi să mă pocăiesc;
• m-am lepădat de Dumnezeu când a trebuit să sufăr pentru credinţă;
• n-am respectat Canoanele şi rânduielile Bisericii;
• am susţinut şi crezut că toate religiile sunt bune;
• am mers la adunările ereticilor şi sectanţilor;
• am dat pildă şi sfaturi şi am ajutat să facă şi alţii aceste păcate şi putând să le opresc nu le-am oprit.

PORUNCA A II-A:
“SĂ NU-ŢI FACI ŢIE CHIP CIOPLIT, NICI VREO ASEMĂNARE A VREUNUI LUCRU DIN CER SAU DE PE PĂMÂNT ŞI SĂ NU TE ÎNCHINI LUI!”
• mi-am pus nădejdea în bani şi în oameni;
• am iubit, am cinstit şi-mi petrec vremea cu plăceri trupeşti;
• am confundat idolii cu icoanele, după învăţăturile ereticilor şi n-am cinstit după cuviinţă icoanele făcute în Biserica după porunca lui Dumnezeu (Ieşire 25, 30);
• am apelat la vrăjitori, ghicitori, magi, spiritişti şi mulţi alţii care lucrează cu puterea diavolului şi n-am respectat porunca Domnului: “Bărbatul sau femeia de vor chema morţi sau de vor vrăji să moara neaparat; cu pietre să fie ucişi, că sângele lor este asupra lor” (Levitic 20,27);
• am făcut vrăji sau am chemat duhurile morţilor;
• am cinstit creaţia în locul Creatorului;
• am purtat grija pentru materie şi lucrurile lumeşti, mai mult decât pentru credinţă, pentru Dumnezeu;
• am fost lacom. “Lăcomia este închinare la idoli” (Col. 3, 5);
• m-am îmbuibat după cum e scris: “Pântecele este Dumnezeul lor” (Filip. 3, 19);
• am o evlavie făţarnică şi nu adevărată;
• mă ocup de lucruri superficiale şi uit “de cele mai cu greutate ale legii: judecata, mila şi credinţa” (Matei 23, 23) ;
• cred în nălucirile viselor;
• sunt pătimaş şi iubitor de plăceri şi am întipărite în minte şi inimă chipul idolilor şi patimilor mele;
• am devenit robul hainelor, al luxului, al aprecierii oamenilor;
• am dat pildă, sfat şi ajutor să facă alţii aceste păcate, am putut să le opresc şi nu le-am oprit;

PORUNCA A III-A:
“SĂ NU IEI NUMELE DOMNULUI DUMNEZEULUI TĂU ÎN DEŞERT!”
• am hulit pe Dumnezeu ;
• la boală, suferinţă şi încercări am cârtit împotriva lui Dumnezeu ca fiind nedrept ;
• am hulit Sfinţii şi Biserica ;
• am hulit pe slujitorii Bisericii;
• am înjurat;
• am blestemat;
• am făcut jurământ şi l-am călcat;
• am făcut jurământ strâmb la judecată;
• am dat făgăduinţe lui Dumnezeu şi nu le-am ţinut;
• am jurat cu uşurinţă sau am zis “Zău” mereu;
• am folosit la petreceri glume şi cuvinte din Scriptură;
• am spus că în Scriptură sunt basme sau lucruri care se împotrivesc unele altora;
• am dat pildă, îndemn şi ajutor să facă şi alţii aceste păcate;
• am putut să le opresc şi nu le-am oprit;

PORUNCA A IV-A:
“ADU-ŢI AMINTE DE ZIUA DOMNULUI ŞI O SFINŢEŞTE PE EA!”
• am lucrat în zi de Duminică şi în sărbători;
• am lipsit de la Sfânta Liturghie în zi de Duminică şi sărbători;
• am fost la Biserică dar nu am fost atent la rugăciuni;
• am mers la Biserică cu haine deosebite, ca să atrag atenţia;
• am făcut deranj în timpul slujbei;
• am fost la concursuri sportive, la film, la teatru, la pescuit, la distracţie etc. şi am lipsit de la Biserică în vremea Sfintei Liturghii ;
• nu mă îngrijesc de suflet;
• nu mă rog şi n-am citit Sfânta Scriptură, deşi stiu să citesc;
• m-am unit cu ereticii, cu sâmbătarii şi am ţinut sâmbăta în loc de Duminică, deşi Scriptura spune că Sabatul a fost pentru evrei, pentru că sâmbăta i-a eliberat Dumnezeu din Egipt, iar pentru creştini Ziua Domnului e Duminica pentru că Duminica a înviat Iisus şi ne-a eliberat de moarte şi de diavolul;
• n-am ţinut nici o sărbătoare, înţelegând greşit Scriptura;
• am dat pildă, îndemn şi ajutor să facă şi alţii aceste păcate;
• am putut să le opresc şi nu le-am oprit;

URMĂTOARELE 6 PORUNCI CUPRIND: IUBIREA APROAPELUI
“Să iubesti pe aproapele tău ca pe tine însuti” (Matei 22, 38)

Iubirea se manifestă prin fapte: faptele milei trupesti şi sufletesti.
FAPTELE MILEI TRUPESTI:
• n-am săturat pe cel flămând şi însetat, după posibilităţile mele;
• n-am îmbrăcat pe cel gol;
• n-am primit pe cel străin;
• n-am cercetat şi îngrijit pe cel bolnav;
• n-am cercetat pe cel în temniţă etc.

FAPTELE MILEI SUFLETESTI :
• n-am îndreptat pe cel ce greşeşte ;
• n-am învăţat pe cel ce nu ştie şi n-am spus adevărul ;
• n-am sfătuit pe cel ce stă la îndoială;
• nu m-am rugat pentru aproapele;
• n-am mângâiat pe cel întristat;
Iisus ne învată că dacă slujim un semen al nostru Lui îi slujim: “Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Mt. 25, 35-36).

PORUNCA A V-A:
“CINSTEŞTE PE TATĂL ŞI PE MAMA TA, CA SĂ-ŢI FIE ŢIE BINE ŞI MULŢI ANI SĂ TRĂIEŞTI PE PĂMÂNT!”
• n-am cinstit părinţii , nu-i ascult şi nu mă rog pentru ei;
• n-am recunostinţă pentru ei;
• nu am crescut copiii în frică de Dumnezeu;
• nu i-am certat pe copii;
• i-am lăsat de capul lor;
• n-am ascultat de preot, de naşi, de învăţători, de cârmuitori şi de toţi câţi au rol asemănător cu părinţii;
• n-am cinstit cum se cuvine pe binefăcătorii mei ;
• am căsătorit copiii fără voia lor ;
• n-am avut grijă de copii să înveţe o meserie;
• ca soţ mă port aspru cu soţia şi o chinuiesc;
• ca soţie nu-mi cinstesc bărbatul şi-l îndemn la rele;
• ca dregător, director, patron, şef, funcţionar m-am purtat aspru cu subalternii. Nu am fost atent la necazurile lor şi nu i-am ajutat şi nu i-am învăţat după posibilităţile pe care le-am avut, nu i-am îndemnat spre credinţă şi Biserică. M-am purtat ca un stăpân, nu ca un frate al lor;
• am dat pildă, am sfatuit şi ajutat şi pe alţii să facă aceste păcate;
• am putut să le opresc şi nu le-am oprit;

PORUNCA A VI-A:
“SĂ NU UCIZI!”
• am ucis alt om cu mâna, cu otravă, cu îndemnul sau cu alte mijloace;
• am avortat;
• am ucis fără voie;
• am ucis sufleteşte, îndemnând pe altul la păcat, după cum e scris: “ceea care trăieşte în desfătări, deşi vie, este moartă” (I Tim. 5, 6);
• am ucis sufleteşte pe altul răspândind învăţături ateiste sau eretice;
• am ucis sufleteşte pe altul dând exemplu de nepăsare în cele sufleteşti şi îndemnându-i la distracţii, neglijând Biserica şi meditaţia la viaţa veşnică;
• am fost sminteală pentru alţii cu viaţa mea ticăloasă;
• la vreme de boală, de epidemie ştiind că sunt contaminat m-am alăturat altora şi i-am molipsit;
• am avut gânduri de sinucidere;
• m-am aruncat în primejdie fără să fie necesar;
• m-am mâniat;
• m-am bătut;
• am pizmuit pe altul;
• am urât pe fratele meu uitând că “cine urăste pe fratele sau este ucigaş de oameni” (I Ioan 3, 15);
• nu mi-am cerut iertare de la cel pe care l-am vătămat;
• am dorit răul altuia şi m-am bucurat de răul altuia;
• am instigat şi creat psihoză de război, de ură interetnică şi interconfesională, am provocat ceartă între oameni;
• m-am răzbunat singur;
• am alungat pe sărmani cu vorbe urâte;
• am luat apărarea celor răi;
• am iscat ceartă şi sminteală;
• am mustrat pe altul pe nedrept, din mânie;
• am ajuns preot, dascăl, doctor, inginer, avocat, dregător etc. fără să fiu vrednic;
• am suferit de pe urma îmbuibării, a fumatului, a beţiei, a placerii trupeşti, a neodihnei, a istovirii şi a altor abuzuri;
• am istovit pe altul prin muncă exagerată şi i-am grăbit sfârşitul;
• am supărat pe altul mereu şi i-am scurtat viaţa;
• am lăsat pe altul să moară de foame şi nu i-am dat de lucru deşi am putut;
• am ponegrit, am clevetit pe altul şi l-am înjosit ca persoană în faţa altora;
• m-am trufit şi am făcut viaţa insuportabilă pentru mine şi pentru cei din jur;
• am dat pildă, am sfătuit şi ajutat şi pe alţii să facă aceste păcate;
• am putut să le opresc şi nu le-am oprit;

PORUNCA A VII-A:
“SĂ NU FI DESFRÂNAT!”
• mi-am stricat fecioria înainte de cununie;
• fiind căsătorit m-am culcat cu altă femeie;
• am făcut sodomie;
• n-am postit;
• m-am îmbătat, fumez;
• m-am culcat cu soţul, soţia în post şi în sărbători;
• am stat necununat mai mulţi ani;
• am desfrânat cu dobitoace;
• am făcut onanie, mi-am făcut poftele singur sau cu alţii, aruncând sămânţa la diavol;
• am avut gânduri spurcate faţă de alte persoane;
• am făcut glume şi am cântat cântece de desfrânare;
• m-am îmbrăcat, m-am împodobit şi m-am vopsit ca să atrag la păcat pe alţii;
• am citit cărţi pornografice. Am văzut filme şi poze pornografice;
• am dansat necuviincios;
• am fost la vrajitor, m-am rugat la diavol să-mi scoată femeie înainte să păcătuiesc;
• am dat pildă, am sfătuit şi ajutat şi pe alţii să facă aceste păcate;
• am putut să le opresc şi nu le-am oprit;

PORUNCA A VIII-A:
“SĂ NU FURI!”
• n-am muncit cinstit pentru pâinea pe care o mănânc;
• am dorit câştig fără muncă;
• am furat prin acte, prin diferite tertipuri;
• am furat de mai multe ori valori mari;
• am fost leneş ;
• am înşelat la cântar;
• am luat camătă;
• am cumpărat lucru furat;
• am oprit plata lucrătorilor. Nu i-am plătit după merit;
• am iubit banii şi averea, vrând să fiu bogat;
• am luat bani, mită pentru lucruri pe care eram dator să le fac în cadrul serviciului;
• n-am întors lucrul împrumutat;
• am primit plată pentru serviciu şi nu mi-am făcut datoria;
• am cerşit deşi am putut să lucrez;
• am găsit lucruri pierdute şi nu le-am dat înapoi;
• m-am lenevit şi nu m-am îngrijit de Biserică, familie, şcoală, societate, întreprindere, oameni, peste care am fost pus responsabil, şef;
• am luat sau am dat daruri pentru judecată strâmbă;
• am vândut marfă proastă în loc de bună;
• am cumpărat marfă mai ieftină decât valoarea ei;
• am vândut marfă mai scump decât preţuia;
• m-am înţeles cu alţii ca să vând cu preţ nedrept;
• n-am vândut cum mi-a poruncit stăpânul;
• n-am dat socoteală cinstită tovarăşilor mei;
• am mintit că sunt sărac şi dau faliment ca să obţin câstig;
• am jucat cărţi;
• am pricinuit pagubă în averea altuia;
• am mutat hotarul ţarinei;
• am luat din averea bisericii, a statului, a şcolii etc,;
• am dat pildă, am sfătuit şi ajutat şi pe alţii să facă aceste păcate;
• am putut să le opresc şi nu le-am oprit;

PORUNCA A X-A :
“SĂ NU POFTEŞTI CE ESTE AL ALTUIA!”
• am dorit şi am poftit în inima mea femeia altuia ;
• am dorit maşina, averea, situaţia altuia;
• am dorit inteligenţa, priceperea, funcţia altuia, uitând că fiecare om are un dar şi un amar şi cui i s-a dat mult i se şi cere mult de către Bunul Dumnezeu.

PORUNCA A XI-A:
“SĂ NU MINŢI!”
• am minţit ;
• folosesc viclenia;
• am adăugat sau am scos din cuvintele altuia şi le-am schimbat înţelesul;
• am depus mărturie mincinoasă;
• am pârât pe nedrept;
• am vorbit cu două înţelesuri ca să înşel;
• am ascuns minciuna sub chipul prieteniei, ca să înşel;
• am linguşit pe altul şi l-am lăudat pentru însuşiri pe care nu le are, ca să obţin foloase;
• am fost făţarnic, ipocrit. Una am gândit şi alta am spus;
• am calomniat, am pus pe seama altora greşeli pe care nu le au;
• mi-am bătut joc şi am criticat pe cei cu defecte din naştere;
• am judecat nedrept pentru daruri şi am sprijinit să ocupe o funcţie cel ce nu merita, iar pe altul care merita l-am împiedicat;
• am osândit, am purtat veşti şi vorbe necontrolate, despre alţii, am bârfit şi am clevetit, am încurajat pe bârfitori;
• am susţinut minciuni, erori în locul adevărului din dorinţa de a părea învăţat, pentru trufie sau pentru foloase materiale;
• am dat pildă, am îndemnat şi ajutat şi pe alţii să facă aceste păcate;
• am putut să le opresc şi nu le-am oprit;


Toate acestea le-am făcut şi mai mari decât acestea am făcut, deci, te rog Părinte, roagă-te pentru mine să mă îndrept şi să scap de chinurile iadului. Dă-mi canon şi dezlegare. AMIN!